september 8, 2023

TEDxHaarlem 2023: PerspectIF

In een wereld waar alles draait om PerspectIF, vragen we ons af: wat als we de status quo durven uitdagen? Wat als we de grenzen van het bekende verleggen en nieuwe horizonten verkennen?

Buy tickets now!

Eeuwen geleden geloofden velen dat de aarde plat was. Maar gelukkig waren er moedige geesten zoals Pythagoras, die opstonden en zeiden: ‘We hebben het mis! De aarde is rond!’ Vroeger werd de waarheid bepaald door religie, maar gelukkig durfde Einstein zijn evolutietheorie te prediken. Hij doorbrak de conventionele gedachten en opende deuren naar nieuwe inzichten. Deze visionairen hebben ons geleerd dat het stellen van ‘Wat als’-vragen en het onderzoeken van alternatieve perspectieven van onschatbare waarde zijn.

TEDxHaarlem, een inspirerend platform, en moedigt jou aan om een stap vooruit/achteruit te zetten en verschillende invalshoeken te overwegen. Wij omarmen de omdekkers, dwarsdenkers en andersdenkenden. Door het begrijpen van de andere kant en het veranderen van ons eigen perspectief, kunnen we nieuwe inzichten vergaren en innovatieve oplossingen vinden voor complexe problemen.

Onze sprekers dagen de status quo uit en belichten tegenstrijdige perspectieven. Ze prikkelen het kritische denken en dagen jou uit om toekomstbestendige onderwerpen op een andere manier te benaderen. We nodigen jou uit om deel te nemen aan het gesprek, je stem te laten
horen en samen met ons te streven naar openheid, empathie en begrip.

Dus, ben jij een omdekker, dwarsdenker of andersdenkende? TEDxHaarlem verwelkomt jou met open armen. Sluit je aan bij ons op deze onvergetelijke reis, waar we samen ontdekken, verleggen en innoveren. PerspectIF 2023 wacht op jou!

—————————————————————-
In a world about PerspectIF, we ask ourselves: ‘what if we dare to challenge the status quo?
What if we pushed the boundaries of the known and explored new horizons?’

Centuries ago, many believed that the earth was flat. But fortunately, there were brave minds like Pythagoras, who stood up and said, ‘We are wrong! The earth is round!’ Truth used to be defined by religion, but fortunately, Einstein dared to preach his theory of evolution. He broke through conventional thinking and opened doors to new insights. These visionaries taught us that asking ‘What if?’ questions and exploring alternative perspectives are invaluable.

TEDxHaarlem, an inspiring platform, encourages you to step forward/backwards and consider different perspectives. We embrace the diverters, cross-thinkers and dissenters. By understanding the other side and changing our perspective, we can gain new insights and
find innovative solutions to complex problems. Our speakers challenge the status quo and highlight conflicting perspectives. They stimulate
critical thinking and challenge you to approach future-proof topics differently. We invite you to join the conversation, make your voice heard and join us in striving for openness, empathy and understanding. So, are you a diverter, cross-thinker or dissenter? TEDxHaarlem welcomes you with open arms. Join us on this unforgettable journey, where we discover, shift and innovate together.

PerspectIF 2023 is waiting for you!

Buy tickets now!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Misschien vindt je dit ook interessant

TEDxHaarlemSalon 2024 als onderdeel van Keti Koti-programma PHIL Haarlem

april 21, 2024
Op zondag 30 juni 2024 vindt een speciale editie plaats van TEDxHaarlemSalon. Dit als onderdeel van het Keti Koti-programma van PHIL Haarlem, dat de…

Veel saamhorigheid tijdens TEDxHaarlem 2023

november 17, 2023
Vaste bezoekers van TEDx weten: zo’n event verandert je kijk op de wereld. Of minimaal op je eigen leven. Spreker na spreker. Talk na…

Handige info voor bezoekers van TEDxHaarlem 2023

november 9, 2023
Heb je een ticket voor TEDxHaarlem 2023? Zo leuk! We kijken uit naar het event én naar jouw bezoek. Op deze pagina zetten we…

Programma TEDxHaarlem bekend: nog 75 kaarten beschikbaar voor 15 november in PHIL Haarlem

oktober 19, 2023
De TED Talks komen weer naar Haarlem. Op woensdag 15 november vindt in de PHIL van 19.30-22.30 uur TEDxHaarlem plaats. Zes sprekers nemen plaats…