oktober 19, 2023

Programma TEDxHaarlem bekend: nog 75 kaarten beschikbaar voor 15 november in PHIL Haarlem

De TED Talks komen weer naar Haarlem. Op woensdag 15 november vindt in de PHIL van 19.30-22.30 uur TEDxHaarlem plaats. Zes sprekers nemen plaats op de bekende rode stip. Het thema van TEDxHaarlem 2023 is PerspectIF.

*** Update: dit event is uitverkocht ***

 6 TED Talks voor PerspectIF

Zes sprekers geven op 15 november invulling aan het thema PerspectIF – elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen perspecfief. Iris Koolen houdt ons voor dat we in de huidige, complexe wereld anders naar leren moeten kijken. Joost Bazelmans neemt ons mee op reis in een aangepaste camper, samen met zijn jeugdvriend Michiel. Gordon Sana spreekt over de weerbaarheid van Marron-communities – de voormalig slaafgemaakten. Okrah Donkor heeft het als zijn levensdoel gemaakt om jongeren zelfredzaam te maken, met de inzet van community, rolmodellen en lifestyle. Marco Derksen zag de digitale netwerksamenleving van verre aankomen en vertelt erover. Beate Völker is geïnteresseerd in wat ons met elkaar verbindt en hoe deze bindingen ontstaan. Moderator van TEDxHaarlem 2023 is Nick Hoogendorp.

Nieuwe licentiehouder

John Brewster is sinds deze editie de nieuwe licentiehouder (voorzitter) van TEDxHaarlem: “Ik maak regelmatig gebruik van TED Talks tijdens het geven van mijn lezingen en workshops. Toen ik vernam dat TEDxHaarlem op zoek was naar een licentiehouder, leek dat het perfecte moment om betrokken te raken bij een evenement dat ik al jarenlang volg. Ik wil graag persoonlijk bijdragen aan dit bijzondere evenement in de prachtige stad Haarlem, die bekendstaat als een culturele broedplaats in Nederland.

Wat mij opvalt en inspireert is de onvoorwaardelijke inzet en toewijding van vrijwillige professionals die zich inzetten voor dit evenement. Ik raak geïnspireerd door de prachtige mensen die ik leer kennen en door de sprekers die zowel jong als oud weten te inspireren. Daarnaast word ik geraakt door het gevoel van saamhorigheid en de gezamenlijke inspanning om een inspirerend evenement in Haarlem te creëren. Vooral het organisatietalent van deze vrijwillige professionals, die geen moeite of tijd sparen om van TEDxHaarlem een succes te maken, spreekt mij enorm aan.”

 

Over de TED Talks en TEDxHaarlem

TED Talks zijn presentaties van maximaal 18 minuten lang, over Technology, Entertainment en Design. De meeste Talks zijn in het Engels, enkele sprekers kiezen voor Nederlands. Samen met een sprekerscoach bereiden de sprekers hun verhaal tot in de puntjes voor. De TED Talks worden live opgenomen en na montage vaak wereldwijd duizenden keren bekeken via het TED-platform.

TEDxHaarlem wordt georganiseerd door vrijwilligers. De laatste jaren heeft TEDxHaarlem een vaste plek gekregen in de programmering van PHIL Haarlem.

Meer info & tickets

Dit event is uitverkocht.

 

The TED Talks are returning to Haarlem. On Wednesday, November 15, TEDxHaarlem will take place at PHIL from 7:30 PM to 10:30 PM. Six speakers will take their positions on the iconic red dot. The theme for TEDxHaarlem 2023 is “PerspectIF.”

6 TED Talks on “PerspectIF”

On November 15, six speakers will explore the theme “PerspectIF” in their own unique ways and from their individual perspectives. Iris Koolen challenges us to rethink our approach to learning in today’s complex world. Joost Bazelmans takes us on a journey in a customized camper, alongside his childhood friend Michiel. Gordon Sana discusses the resilience of Maroon communities, the descendants of former slaves. Okrah Donkor has dedicated his life to empowering young people through community engagement, role models, and lifestyle. Marco Derksen foresaw the digital networked society from afar and shares his insights. Beate Völker delves into the connections that bind us and how these bonds are formed. The moderator for TEDxHaarlem 2023 is Nick Hoogendorp.

New License Holder

Starting from this edition, John Brewster is the new license holder (chairman) of TEDxHaarlem. He stated, “I frequently incorporate TED Talks into my lectures and workshops. When I learned that TEDxHaarlem was seeking a license holder, it seemed like the perfect opportunity to get involved with an event I’ve been following for years. I want to personally contribute to this special event in the beautiful city of Haarlem, renowned as a cultural hub in the Netherlands.”

“I’m struck and inspired by the unwavering commitment and dedication of the volunteer professionals who work tirelessly for this event. I’m inspired by the wonderful people I get to meet and the speakers who inspire both young and old. Moreover, I’m touched by the sense of community and the collective effort to create an inspiring event in Haarlem. Particularly, the organizational talent of these volunteer professionals, who spare no effort or time to make TEDxHaarlem a success, greatly appeals to me.”

About TED Talks and TEDxHaarlem

TED Talks are presentations lasting up to 18 minutes, covering topics related to Technology, Entertainment, and Design. Most Talks are delivered in English, though some speakers opt for Dutch. With the assistance of a speaker coach, speakers meticulously prepare their narratives. TED Talks are recorded live and, after editing, are often viewed thousands of times worldwide through the TED platform.

TEDxHaarlem is organized by volunteers and has become a permanent fixture in the programming at PHIL Haarlem in recent years.

More Information & Tickets

This event is sold out. See you next year!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Misschien vindt je dit ook interessant

TEDxHaarlemSalon 2024 als onderdeel van Keti Koti-programma PHIL Haarlem

april 21, 2024
Op zondag 30 juni 2024 vindt een speciale editie plaats van TEDxHaarlemSalon. Dit als onderdeel van het Keti Koti-programma van PHIL Haarlem, dat de…

Veel saamhorigheid tijdens TEDxHaarlem 2023

november 17, 2023
Vaste bezoekers van TEDx weten: zo’n event verandert je kijk op de wereld. Of minimaal op je eigen leven. Spreker na spreker. Talk na…

Handige info voor bezoekers van TEDxHaarlem 2023

november 9, 2023
Heb je een ticket voor TEDxHaarlem 2023? Zo leuk! We kijken uit naar het event én naar jouw bezoek. Op deze pagina zetten we…

De kaartverkoop is gestart!

september 20, 2023
Op woensdag 15 november 2023 vindt in de PHIL Haarlem weer TEDxHaarlem plaats. De kaartverkoop voor dit event is zojuist van start gegaan. Dus…