februari 26, 2020

Nederland mooier maken

“We zijn gelukkiger in een mooie omgeving,” vertelt Piet Brandjes, directeur en oprichter van APPM, partner van TEDxHaarlem. “Ruimte wordt steeds schaarser. Onze leefomgeving mooi vormgeven, wordt dus alleen maar belangrijker.“

 APPM adviseert over de fysieke inrichting van Nederland; over hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte. De focus ligt daarbij op watermanagement, energietransitie, mobiliteit, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Piet startte in 1996 in zijn eentje met APPM. Inmiddels werken er bijna 100 mensen en slaat het bedrijf ook zijn vleugels uit in Berlijn, Antwerpen en San Francisco. APPM doet ook veel in Haarlem en is mede daarom partner van TEDxHaarlem. In dit interview laat Piet zich graag flankeren door zijn collega’s Jon Bellis en Jantien van den Berg. 

 Het thema van TEDxHaarlem is Impossible to Ignore. Wat is in jullie vakgebied, en gericht op Haarlem, onmogelijk te negeren? 

Jon: “De stijging van de zeespiegel. Dat thema zouden wij graag op de volgende TEDxSalon Haarlem inbrengen. Nog breder bezien: wat gaan we doen met het water, want ook rivieren treden vaker buiten de oevers, we hebben last van opkomend grondwater en zwaardere buien. Dat vraagt om een klimaat-adaptief plan om Nederland in te richten. Dat is er nu niet. Eigenlijk zouden we in Nederland veel meer moeten gaan wonen waar we op de lange termijn ook kunnen blijven wonen.” 

Hebben jullie in Haarlem al ervaring opgedaan met klimaat adaptatie?

Jantien: “Een mooi voorbeeld is de gebiedstransformatie van Schalkwijk Midden. 13 panden die leeg staan, terwijl de woningnood in Haarlem hoog is. Daar hebben we een plan gemaakt met alle vastgoed eigenaren in het gebied, inclusief de openbare ruimte eromheen. Juist door niet vanuit verschillende eigenaren naar het gebied te kijken, maar in gezamenlijkheid een plan te maken, konden we klimaatadaptatie met betrekking tot het verwerken van hevige regenval ook inbedden. Samenwerken is essentieel om dit soort issues op een goede én mooie manier te tackelen.” 

Kunnen jullie nog andere mooie voorbeelden geven van wat jullie in Haarlem hebben gedaan? 

Piet: “Wij bouwen niet zelf hè.  Wij brengen als procesmanagers alle betrokkenen bij elkaar en in een modus dat ze gezamenlijk zeggen: ‘JA! Kom op. Zó gaan we het doen! We zijn zo bijvoorbeeld betrokken geweest bij de herbestemming van De Koepel, de Buitenrustbruggen, het onderzoek naar een tunnel onder het centrum voor de Zuidtangent en nog veel meer. Jon vult aan: “We zijn een onderdeel in een keten, dus bescheidenheid past.” En Jantien volgt op: “Het duiden van ‘pareltjes’ in ons werk, gaat meer over een mindset. We blijven bijvoorbeeld altijd nadenken over de toekomst. Hoe gaat een stad er in de toekomst uitzien, bijvoorbeeld. We dragen steeds vernieuwing aan.” 

Wat betekent optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte in dat opzicht voor jullie? 

Jantien: “Dat we slim nadenken over verdichten én vergroenen van de stad en tegelijk een stevige verbinding maken met het landelijke gebied eromheen. Dat vraagt om samenwerking met alle betrokken partijen in een stad. Alleen dan kun je een masterplan maken voor zowel boven- als ondergrondse activiteiten erin. Een stad wordt zo een divers gebied waarin oud- en nieuwbouw mooi versmelten. Een fijn, leefbaar gebied ook, waar wonen, werken en andere functies samenkomen en er dus altijd beweging is op straat.” Piet vult aan: “Bij APPM zorgen we er met zijn allen voor dat een gebied mooi én leefbaar blijft, omdat we mens en natuur altijd centraal stellen.”

Ondergrondse planning?

Jantien: “Niet nadenken over kabels, leidingen, afvalputten etc in de ondergrond, zorgt voor onvoldoende ruimte voor groen in de stad. Dan maak je een onleefbare stad met hittestress. Groen vraagt ook ondergronds echt om ruimte; niet een beetje compensatieruimte zoals j e wel vaker ziet als er op straatniveau af en toe een boompje wordt geplant.”  

Waarom zijn jullie partner van TEDxHaarlem geworden? 

Piet: “Jan Gunneweg van ons bedrijf Bough Bikes, dat pràchtige Dutch design fietsen maakt… van hout, heeft vorig jaar al een TEDxAlkmaar verhaal gehouden. Ik kende het TEDx concept dus al. Kortom: alles kwam mooi samen en dan moet je iets gewoon doen! Er zullen daarnaast ook bezoekers in de zaal zitten die ons kennen en hopelijk denken: Hée, APPM is ook hier weer bij… mooi toch?!”

Tekst: Brenda Smeenge
Foto: APPM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Misschien vindt je dit ook interessant

TEDxHaarlemSalon 2024 als onderdeel van Keti Koti-programma PHIL Haarlem

april 21, 2024
Op zondag 30 juni 2024 vindt een speciale editie plaats van TEDxHaarlemSalon. Dit als onderdeel van het Keti Koti-programma van PHIL Haarlem, dat de…

Veel saamhorigheid tijdens TEDxHaarlem 2023

november 17, 2023
Vaste bezoekers van TEDx weten: zo’n event verandert je kijk op de wereld. Of minimaal op je eigen leven. Spreker na spreker. Talk na…

Handige info voor bezoekers van TEDxHaarlem 2023

november 9, 2023
Heb je een ticket voor TEDxHaarlem 2023? Zo leuk! We kijken uit naar het event én naar jouw bezoek. Op deze pagina zetten we…

Programma TEDxHaarlem bekend: nog 75 kaarten beschikbaar voor 15 november in PHIL Haarlem

oktober 19, 2023
De TED Talks komen weer naar Haarlem. Op woensdag 15 november vindt in de PHIL van 19.30-22.30 uur TEDxHaarlem plaats. Zes sprekers nemen plaats…