januari 27, 2020

Over duurzaamheid én meer!

De sleutel naar een duurzame wereld gaat juist over meer, zegt TEDxHaarlem spreker Hidde Boersma. “Niet over minder, minder, maar bijvoorbeeld over méer economische groei, méer modernisering, méer overvloed en méer overheidsbetutteling.”

Hidde Boersma schaart zich achter de groepering die ook wel ‘De Tovenaars’ wordt genoemd. Hij is een super energieke eco-modernist en stelt dus dat verdere technologische modernisering zal zorgen voor een duurzame wereld. Deze tovenaar neemt ook geen blad voor de mond: “Het huidige natuur-inclusieve beleid is gedoemd te mislukken!”

Zullen we dan ook maar robotbomen planten?

“Nee. Ik ben moleculair bioloog hè. Ik hou van de natuur en mijn nostalgische, romantische hart klopt ook wel sneller van een voedselbos. Ik ben ooit dwars door de Amazone getrokken en dat was een van mijn mooiste ervaringen. Ik wil er dus alles aan doen om de échte natuur te bewaken. Daarom kijk ik naar de wetenschap, naar wat wél werkt om bijvoorbeeld biodiversiteit te behouden en waak ik zelfs voor romantische oplossingen. Op het moment dat wij in harmonie proberen te leven met de natuur, dan gebruiken we de natuur en gaan we het ook misbruiken. Landbouw, energievoorziening, wonen en natuur gaan niet samen. Ik pleit dus voor strikte scheiding van functies op de aarde.”

Toch stond je eerder op een TEDx podium met Joris Lohman, een van de aanhangers van het natuur-inclusieve standpunt van de zogeheten ‘Profeten’, die juist voor verweven van die functies pleit?

“De media smullen van tegenpolen verder polariseren, maar dat staat verandering in de weg. Wij hebben sterk verschillende ideeën maar wel hetzelfde doel: een duurzame wereld. Juist de seks met tegengestelde ideeën, levert de mooiste nieuwe ideeën op. Dat is waar we als mensheid vooruitgang aan te danken hebben.”

Valt er toch iets te minderen dan?

“Een van de punten waarin tovenaars en profeten elkaar vinden is de mate van vleesconsumptie, hoewel om verschillende redenen. In een perfecte kringloop heb je dieren nodig, dus ik geloof niet in een volledig vegetarische mensheid, maar de mate waarin wij vlees eten is absurd. We hebben nu 70% van de landbouwgrond nodig voor veeteelt en dat mag in 2050 zeker niet meer zijn; liever veel minder. Tovenaars ontwikkelen dus al technologische alternatieven als kweekvlees, maar als iedereen zijn vleesconsumptie met 40% zou verminderen, zijn we goed bezig.”   

Hebben we nog wel tijd om te wachten wie er winnen: Tovenaars of  Profeten? Is er nog wel tijd tot 2050?

“Als ik me ergens zorgen over maak, is het wel politieke inertie. Hoe sneller er iets verandert, hoe beter, maar politiek is traag. Als we nu niets doen, niet gaan samenwerken, dan wint de status quo en dat is nóg erger. Ik heb zelfs liever dat ik me terugtrek en dat zij ‘winnen’, dan dat er niets verandert, want dan gaat de Amazone er zeker aan. Eco-modernisme biedt de beste oplossing, daar ben ik absoluut van overtuigd. Het schudt de status quo op en vernieuwing komt altijd uit de flanken. Grote systeemveranderingen komen echter altijd vanuit de overheid.”

Je krijgt op de sociale media soms enorme weerstand op je standpunten. Hoe ga je daarmee om?

“Op inhoud met anderen botsen vind ik heerlijk. Ik hou van het intellectuele debat, dat voor mij hard tegen hard mag gaan. Grappig genoeg ben ik op het persoonlijke vlak juist een conflict mijdende, zachte jongen.”

Echt waar?!

“In persoonlijke sferen raakt een conflict mij wel persoonlijk. Dan vind ik het moeilijker mijzelf uit te spreken en laat ik een conflict te lang sudderen. Mijn vrouw heeft het hart meer op de tong en daar leer ik heel veel van. Mijn ouders zeggen wel eens dat het de enige fout is die ze gemaakt hebben: hun kinderen niet leren hoe ze ruzie kunnen maken. Ze kwamen heel snel tussenbeide. Dat proberen we bij onze eigen kinderen te voorkomen.”

Waar gaat je TEDxHaarlem Talk over?

“De wereldbevolking groeit naar 10 miljard mensen die allemaal willen eten. Tegelijk willen we de planeet een beetje groen houden om biodiversiteit te behouden en verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zijn de drie meest pregnante problemen van deze tijd. Ik draag er in mijn talk een nieuwe oplossing voor aan.”

Hidde Boersma spreekt op 4 maart 2020 op TEDxHaarlem in de Philharmonie.

TICKET(S) BESTELLEN

Tekst: Brenda Smeenge
Foto: Marjory Haringa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Misschien vindt je dit ook interessant

De kaartverkoop is gestart!

september 20, 2023
Op woensdag 15 november 2023 vindt in de PHIL Haarlem weer TEDxHaarlem plaats. De kaartverkoop voor dit event is zojuist van start gegaan. Dus…

TEDxHaarlem 2023: PerspectIF

september 8, 2023
In een wereld waar alles draait om PerspectIF, vragen we ons af: wat als we de status quo durven uitdagen? Wat als we de…

Wat een avond!

november 17, 2022
TEDxHaarlem 2022 zit erop. Wat een geweldige avond vol verhalen hebben we beleefd! Oké, misschien hebben we een bull-shit job, maar die roze olifant…

Handige info voor bezoekers

november 16, 2022
Zit je vanavond in de zaal bij TEDxHaarlem 2022? En… heb je er al zin in? Wij ook, wij ook!!! In dit artikel zetten…