Marco Derksen

Marco Derksen is oprichter/partner van Marketingfacts en strategisch adviesbureau Upstream met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van digitale technologie, innovatie en media. Hij inspireert, adviseert en begeleidt organisaties in de verandering naar de digitale netwerksamenleving.

Na zijn studie scheikunde (met als afstudeeronderwerp kunstmatige intelligentie) is Marco in 1991 gestart als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en later bij Organon (toen nog onderdeel van Akzo Nobel). Eind jaren negentig heeft hij de overstap gemaakt naar marketing-communicatie. Na zes jaar te hebben gewerkt voor adviesbureaus als VODW en Share of Mind, is hij in 2005 gestart als zelfstandig ondernemer.

Op dat moment heeft Marco de basis gelegd voor het huidige Upstream, een strategisch adviesbureau dat zich richt op de digitalisering en digitale transformatie van organisaties. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt voor zowel publieke als private organisaties als Bidfood (DeliXL), Dirkzwager, ING, Rabobank, TUI, Cito, T-Mobile, Radboudumc, HAN,WUR, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Nationale Politie.

Vanuit Upstream heeft Marco diverse initiatieven gelanceerd zoals Marketingfacts, Arnhem Direct, Foodlog, SportNext, TravelNext, Dagstage.nl en meest recentelijk Iris Academy.

Op bestuurlijk vlak is Marco voorzitter geweest van het Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB), de brancheorganisatie voor de online advertising en interactieve marketing industrie, lid van de Raad van Toezicht VPRO, Raad van Toezicht van poppodium Luxor Live en DDMA Privacy Auroriteit. Op dit moment is hij nog lid van de Raad van Toezicht Hoogte 80 en lid van Raad van Commissarissen Woningcorporatie De Woonmensen.

Sinds 2013 is hij als kerndocent betrokken bij diverse post-hbo en post-academische opleidingen op het gebied van leiderschap bij digitale transformatie (o.a HAN, Politieacademie).

Marco is in 2008 onderscheiden met de Coq d’Honneur, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de communicatiebranche aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor het marketingcommunicatievak.

Marco woont in Arnhem samen met zijn vrouw en twee dochters (die inmiddels zijn uitgevlogen naar Amsterdam en Groningen). Zijn passies zijn lekker eten, muziek en fotografie.

=== Translated with AI: ===

Marco Derksen is the founder/partner of Marketingfacts and the strategic consulting firm Upstream, with over 25 years of experience in the field of digital technology, innovation, and media. He inspires, advises, and guides organizations in their transition to the digital networked society.

After completing his chemistry degree (with a focus on artificial intelligence), Marco began his career in 1991 as a research assistant at Radboud University Nijmegen and later at Organon (then a part of Akzo Nobel). In the late 1990s, he transitioned into marketing and communication. After working for consulting firms such as VODW and Share of Mind for six years, he started his own business in 2005.

At that time, Marco laid the foundation for the current Upstream, a strategic consulting firm specializing in the digitalization and digital transformation of organizations. In recent years, he has worked with both public and private organizations, including Bidfood (DeliXL), Dirkzwager, ING, Rabobank, TUI, Cito, T-Mobile, Radboudumc, HAN, WUR, Provincie Gelderland, Provincie Zuid Holland, Waterschappen, Rijkswaterstaat, and the National Police.

Through Upstream, Marco has launched various initiatives such as Marketingfacts, Arnhem Direct, Foodlog, SportNext, TravelNext, Dagstage.nl, and most recently, Iris Academy.

On a governance level, Marco has served as the chairman of the Interactive Advertising Bureau Netherlands (IAB), the industry association for online advertising and interactive marketing. He has also been a member of the Supervisory Board of VPRO, the Supervisory Board of the pop venue Luxor Live, and the DDMA Privacy Authority. Currently, he is a member of the Supervisory Board of Hoogte 80 and the Supervisory Board of the housing corporation De Woonmensen.

Since 2013, he has been involved as a core lecturer in various post-bachelor and post-academic programs related to leadership in digital transformation (including HAN and the Police Academy).

In 2008, Marco was honored with the Coq d’Honneur, an award presented annually by the communication industry to individuals who have made significant contributions to the field of marketing communication.

Marco resides in Arnhem with his wife and two daughters (who have since moved to Amsterdam and Groningen). His passions include fine dining, music, and photography.

Be Inspired

Be The First

Sign up for our newsletter to get early bird tickets and inspiring reads