Iris Koolen

Iris is een sociaal ondernemer die werkenden voorbereidt op de banen van de toekomst. Haar expertise in een notendop: hoe kunnen we de talenten van mensen, zoals #nieuwsgierigheid en #creativiteit, vergroten; en de focus leggen op hoe je nieuwe technologie kunt gebruiken om de gewenste impact te maken.

Iris is de oprichter van diverse succesvolle bedrijven op het gebied van digital learning (RMMBR, Elephant Road, Bespeak, Visavi en TinQwise). Al deze bedrijven zijn gespecialiseerd in didactiek en dus in het uitleggen van complexe onderwerpen aan verschillende doelgroepen. Vanuit haar passie bood Iris enkele jaren geleden Jim Stolze aan om de AI-cursus te ontwikkelen. Iris is ervan overtuigd dat artificiële intelligentie een grote impact gaat hebben op het dagelijks leven van Nederlanders en dat nog te weinig mensen zich dat beseffen en daarop voorbereid zijn. Dit was haar kans omdat te veranderen. Samen met Jim Stolze, ICAI en prominente Nederlandse organisaties ontwikkelde Iris vervolgens de Nationale AI-cursus (www.ai-cursus.nl). Een vervolg hierop is het bedrijf I.AMDIGITAL. Met dit initiatief krijgen professionals een stoomcursus digitale vaardigheden voor hun eigen werk & organisatie. Naast haar ondernemerschap is Iris in 2021 afgestudeerd aan de Kunstacademie Haarlem (KHL) en exposeert ze regelmatig haar creatieve werk.

===

Iris is a social entrepreneur who prepares workers for the jobs of the future. Her expertise in a nutshell: how can we enhance people’s talents, such as #curiosity and #creativity, and focus on how to use new technology to achieve the desired impact.

Iris is the founder of several successful businesses in the field of digital learning (RMMBR, Elephant Road, Bespeak, Visavi, and TinQwise). All these companies specialize in pedagogy, explaining complex subjects to various target audiences. Driven by her passion, Iris offered Jim Stolze a few years ago to develop the AI course. Iris is convinced that artificial intelligence will have a significant impact on the daily lives of the Dutch, and too few people realize this and are prepared for it. This was her opportunity to make a change. Together with Jim Stolze, ICAI, and prominent Dutch organizations, Iris then developed the National AI Course (www.ai-cursus.nl). A follow-up to this is the company I.AMDIGITAL. With this initiative, professionals receive a crash course in digital skills for their own work and organization. In addition to her entrepreneurship, Iris graduated from the Kunstacademie Haarlem (KHL) in 2021 and regularly exhibits her creative work.

Be Inspired

Be The First

Sign up for our newsletter to get early bird tickets and inspiring reads