Beate Völker

Beate Völker behaalde haar PhD in sociologie aan de Universiteit Utrecht in 1995, na eerder sociale en theoretische psychologie te hebben gestudeerd aan de Universiteit Heidelberg. Haar interesse in sociale netwerken begon tijdens haar doctoraatsonderzoek over veranderingen in netwerken na de politieke omwenteling in de voormalige DDR.

Ze bekleedde verschillende functies aan de Universiteit Utrecht en werd hoogleraar ‘sociologie van sociaal kapitaal’. Tussen 2014 en 2018 was ze hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en tussen 2019-2021 weer in Utrecht, waar ze zich richtte op ‘stedelijk leven en sociale netwerken’.

Beate’s onderzoek draait om sociale cohesie en netwerken. Terwijl veel sociaalwetenschappelijk onderzoek focust op wat mensen scheidt en onderscheidt, richt zij zich op wat mensen verbindt en hoe die verbindingen ontstaan. Haar onderzoek over volwassen vriendschappen en de effecten van covid-maatregelen op sociale netwerken en eenzaamheid kreeg veel aandacht in de media.

Sinds november 2019 is Beate wetenschappelijk directeur van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), waarbij ze criminaliteit en deviant gedrag ziet als een falen van sociale cohesie.

Be Inspired

Be The First

Sign up for our newsletter to get early bird tickets and inspiring reads