Menu

Impossible to Ignore: het tegengeluid van de zelfredzame burger

Democratie heeft ons in Nederland veel gebracht. Dat ontkent niemand. Toch ligt de tijd dat de Nederlandse overheid alles regelde en alles wist, achter ons. Burgers zijn vervreemd van de politiek. Cijfers, statistieken en macro economische voorspellingen, staan ver af van waar burgers in hun dagelijks bestaan tegen aan lopen. En nog belangrijker: hoe burgers zich voelen. Polderen is zo ploeteren geworden.

Tegengeluid: Impossible to Ignore

Geheel naar de nieuwe tijdsgeest wacht de burger niet af, maar komt zelf in actie. Voorbeelden te over. Kijk naar de (klimaat)protesten, overal inEuropa. En de sociale initiatieven om het onderwijs relevanter te maken voor studenten en de wereld om hen heen. Wordt het raadgevend referendum afgeschaft? Dan stromen de straten vol met gele hesjes die hun proteststemmen luid laten klinken. Historici klimmen niet alleen in de pen om de actuele situatie te duiden, maar nemen ook duidelijk stelling in. Die vervolgens wereldwijd viraal gaat. Waar komen deze burgerinitiatieven vandaan? En hoe komt het dat deze initiatieven ook heel succesvol zijn? 

TEDxHaarlem 2020

TEDxHaarlem 2020 signaleert, onderzoekt en geeft podium aan die mensen met nieuwe ideeën en oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken en hindernissen. Passend bij de nieuwe tijdsgeest van de zelfredzame burger. Dat is: Noodzakelijk. Urgent. Verfrissend.

TEDxHaarlem 2020 | Imposible to ignore vindt plaats op: 

4 maart 2020
Philharmonie Haarlem

Home